Category: Test

19

Sep2022
Documentele de calificare solicitate ofertantului clasat pe primul I sunt: - Certificat de înregistrare ca persoană juridică; - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul ofertantul din care să reiasă că obiectul de activitate al ofertantului include servicii care ... Read More
September 19, 2022calin